Yapmış olduğum bilimsel çalışmalarım.

YAYINLAR


Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
Ulusal Makaleler
Ulusal Makaleler

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1) Alptekin, N.Ö., U.S. Uçan, H. Solmaz, O. Erganiş, E.O. Erdemir, ve F.A. Başçiftçi, “Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi:Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler”, Ankara Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 26, 167-178 (1999).

2) Alptekin, N.Ö., F. Kurtoğlu, U.S. Uçan, O. Erganiş, B. Serpek, E.O. Erdemir, ve F.A. Başçiftçi, “Ortodontik Aparey Kullanan Bireylerde Subgingival Mikrobiyal Flora ile Dişeti Oluğu Sıvısı Alkalen Fosfataz ve Aspartat Aminotransferaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki İlişki", Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 9, 59-63 (1999).

3) Başçiftçi, F.A., M. Orhan, ve S. Malkoç, “Tek Alt Keser Çekimi ya da Eksikliği Durumunda Tedavi Sonundaki Anterior Oklüzal İlişkinin Tahmini ve Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 10, 108-112 (2000).

4) Karaman, A.İ., S. Malkoç, F.A. Başçiftçi, ve N. Mutlu, “Normal ve Cerrahi Destekli Rapid Maksiller Ekspansiyon Uygulamaları”, Türk Ortodonti Dergisi, 14, 81-88 (2001)

5) Üşümez, S., ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II, Bölüm 2 Maloklüzyonlarda Sabit Tedavi ile Meydena Gelen Değişikliklerin İncelenmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 14, 125-131 (2001).

6) Başçiftçi F.A., M. Orhan, S. Uçkan, ve S. Üşümez, “İskeletsel Sınıf III Olgularda Ortodontik-Cerrahi Yaklaşımlar (iki Vaka Raporu)”, T. Klin. Dişhek. Bil, 7, 138-144 (2001).

7) Şener, Y., F. Kahvecioğlu, ve F.A. Başçiftçi, “Füzyon (Bir Olgu Sunumu)” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg. 11, 86-89 (2001).

8) Başçiftçi, F.A., A. Demir, Z. Sarı, ve T. Uysal, “Konya Yöresi Okul Çocuklarında Ortodontik Maloklüzyonların Prevelansının Araştırılması: Epidemiyolojik Çalışma”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 92-98 (2002).

9) Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, T. Uysal, ve S. Malkoç S. “Üç Farklı Sefalometrik Çizim Yönteminde Araştırıcılar ve Tekniklerin Karşılaştırılması”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 99-107 (2002).

10) Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve İ.E. Gelgör, “Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Headgear ve Ağız İçi Elastik Kullanımının Hasta kooperasyonu Üzerine Etkisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 108-115 (2002).

11) Uysal, T., F.A. Başçiftçi, Z. Sarı, ve A. Büyükerkmen, “Beyazlatmadan Önce ve Sonra Uygulanan Asitlemenin, Ortodontik Braketlerin Bağlanma Kuvvetine Etkisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 116-121 (2002).

12) Başçiftçi, F.A., T, Uysal, A. Büyükerkmen, ve Z. Sarı, “Retansiyon Dönemindeki Hastalarda Vital Beyazlatma Tekniğinin Etkinliği”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 122-130 (2002).

13) Başçiftçi, F.A., İ.E. Gelgör, S. Malkoç, ve Z. Sarı, “İkizlerde Ortodontik Tedavi Yaklaşımı (Vaka Raporu)” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg. 12, 6-11 (2002)

14) Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “Fonksiyonel Sınıf III Olgularda Plaklı Jasper Jumper Apareyinin Etkileri (İki Vaka Raporu)”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 183-192 (2002)

15) Sarı, Z., T. Uysal, B. Çatalbaş, A. Demir, S. Üşümez, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf I ve Sınıf II Divizyon 2 Maloklüzyona Sahip Bireylerde Hyoid Kemik Pozisyonu”, Türk Ortodonti Dergisi, 16, 95-101 (2003).

16) Sarı, Z., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Palatal Ekspansiyon Uygulamalarında Erken Dönemde Görülen Relapsın Belirlenmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 16,113-118 (2003).

17) Sarı, Z., T. Uysal, A.İ. Karaman, F.A. Başçiftçi, S. Üşümez, ve A. Demir, “Ortodontik Maloklüzyonlar ve Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 16, 119-126 (2003).

18) Uysal, T., Z. Sarı, Y. Şukurıca, F.A. Başçiftçi, ve B. Çatalbaş, ‘Sınıf II Bölüm 1 Mandibuler Retrognati Vakalarında Uygulanan Kompenzasyon Tedavilerinin Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin İncelenmesi’, Türk Ortodonti Dergisi, 17, 173-182 (2004)

19) Yıldırım, S., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, ‘Antibakteriyel Özelliğe Sahip Self Etchinh Adeziv Sistemin Dekalsifikasyon Sonrasında Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkileri’, Türk Ortodonti Dergisi, 17, 194-199 (2004)

20) Nur, M., S. Malkoç, B. Çatalbaş, F.A. Başçiftçi, ve A. Demir, “Farklı Malokluzyon Gruplarında Çeneler Arası Diş Boyutu Uyumsuzluklarının Karşılaştırılması” Türk Ortodonti Dergisi, 18, 99-108 (2005)

21) Demir, A., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II Malokluzyonun İskeletsel Ve Dental Karakteristiğinin Belirlenmesi” Türk Ortodonti Dergisi, 18 205-214 (2005)

22) Başçiftçi, F.A., S. Üşümez, S. Malkoç, ve M. Orhan, “Farklı Braket Taban Özelliklerinin Tutuculuğa Etkisinin İncelenmesi” Türk Ortodonti Dergisi, 19, 141-150 (2006)

23) Memili, B., ve F.A. Başçiftçi, “Çekimli Vakalarda Mikrovida Yöntemi İle Üst Kanin Distalizasyonunun Ankraj Yönünden Değerlendirilmesi” SÜ Dişhek Fak Derg, 18, 161-169 (2009)

24) Başçiftçi, F.A., G. Bişirici, ve D. Dolanmaz, “Application of floating bone principle in a class II div 1 case treated by distraction osteogenesis” SÜ Dişhek Fak Derg, 18, 311-315 (2009)

25) Demir, A., F.A. Başçiftçi, S.Üşümez ve Y,Göyenç,“Sınıf II Malokluzyonun İki Aşamalı Tedavisinin Uzun Süreli Sonuçları” Türk Ortodonti Dergisi, 23, 256-267 (2010)

26) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Gerçek Tek Taraflı Posterior Çapraz Kapanış Olgularında Asimetrik Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sonucunda Oluşan Dental ve Alveolar Devrilme” Türk Ortodonti Dergisi, 23, 226-240 (2010)

27) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Tek Taraflı İskeletsel Çapraz Kapanış Olgularında Yapılan Asimetrik RME’nin Çenelerin Yatay Yön Boyutlarına Etkileri” SÜ Dişhek Fak Derg, 19, 189-196 (2010)

28) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Effects of Asymmetric Rapid Maxillary Expansion on Mandibular Condyle Position” SÜ Dişhek Fak Derg, 19, 204-213 (2010)

29) Aksakallı, S., M. Akın, A.Demir, ve F.A. Başçiftçi, “The effect of tooth bleaching on the shear bond strength of orthodontic brackets using total-etching primer systems” SÜ Dişhek Fak Derg, 20,98-102 (2011)

30) Baka, Z.M., M. Akın, Z. İleri, ve F.A. Başçiftçi, “Güncel self-etch ve total-etch adeziv sistemlerinin dentin yüzeyinde ortodontik braketlere bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması” SÜ Dişhek Fak Derg, 20,145-151 (2011)

31) Başçiftçi, F.A., Z, Ileri ve R, Yavuzer, “İskeletsel Sınıf III Açık Kapanışa Sahip Olgunun Ortodontik-Cerrahi Tedavisi” Selçuk Tıp Derg 28, 50-53 (2012)

32) Akın M., F.A. Başçiftçi, “Ortodontide invisaling tekniği” SÜ Dişhek Fak Derg, 22,54-59 (2013)

33) Başçiftçi, F.A., Z.M. Baka ve M.Akın, “Kapaklı braketlerle yapılan ortodontik tedaviler sonucu elde edilen klinik sonuçlar” Türkiye Klinikleri J Dent Sci-special topics 4, 26-34 (2013)

34) Akin M., E.Dilber, F.A.Basciftci, ve B.Ozturk“Effect of microabrasion on teeth color” Turkish J Orthod 26,80-84 (2013)

35) Akin M., M.Tezcan, Z.İleri, ve F.A.Basciftci, “Incidence of white spot lesion during fixed orthodontic treatment” Turkish J Orthod 26,98-102 (2013)

36) Bayram, S., F.A.Basciftci, ve E. Kurar, “Mandibular Prognathism and Genetic Transmission in Turkish Families” Turkish J Orthod 26,114-118 (2013)

37) Akın, M.,  Z. İleri, S. Aksakallı ve F.A. Başçiftçi “Mechanical Properties of Different Aesthetic Archwires” Turkish J Orthod 27,85-89 (2014)

38) Basciftci, F.A., Z.M. Baka, S. Bayram and E.A. Erdur “3-Year Follow-Up of Nonextraction Crowded Cases Treated With the Damon System” Turkish J Orthod 27,39-45 (2014)

39) Akın,M., O.Polat, Z.İleri and F.A.Basciftci“Effects of the Activator and Twin Block on Facial Soft Tissue Thickness in Class II Division 1 Patients” Turkish J Orthod 27,128-135 (2014)

40) ) Akın, M., Z. İleri,  Ö. Polat, ve F.A. Başçiftçi “Evaluation of mandibular asymmetry in class II subdivision malocclusion” Selcuk Dental Journal, 2: 43-50 (2015)

41) ) İleri, Z., Z.M.Baka, M.Osman, F.İ.Uçar ve F.A. Başçiftçi, “Primer cerrahi öncesi erken maksiller ortopedi ile tedavi edilmiş tek taraflı dudak ve damak yarıklı adolesanlarda orta yüz eksikliğinin değerlendirilmesi” Türkiye Klinikleri J Dental Sci 22(3),169-177 (2016)

42) Z.M.,  Baka, Erdur, E.A., Alp, S., ve F.A. Başçiftçi “Unilateral dudak damak yarığına sahip hastalarda farengeal havayolunun değerlendirilmesi” Selcuk Dental Journal, 4: 170-177 (2017)

Site içeriği tüm bilgiler ortodonti ve ortodontik tedaviler hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.


@ All copyright 2021, Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ


Son Güncelleme: 12.03.2022 10:27:31