Yapmış olduğum bilimsel çalışmalarım.

YAYINLAR


Ulusal Bildiriler
Ulusal Bildiriler
Ulusal Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1) Göyenç, Y., M. Orhan, İ. Karadede, ve F.A. Başçiftçi, “Bolton Uyumsuzluğu Olmayan Bireylerde Moyers Tablosu Değerlerinin İncelenmesi,” 5. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:78, 1996.

2) Sarı, Z., Y. Göyenç, A. Karaman, ve F.A. Başçiftçi, “Angle Klas II Bölüm 1 Maloklüzyonlu Bireylerde Hareketli Plaklarla Birlikte Jasper Jumper Uygulaması-Olgu Sunumu,” 5. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:48, 1997

3) Güler, N., S. Uçkan, M. Orhan, M. Gürol, F.A. Başçiftçi, ve P. Yatmaz, “Sementifying Fibroma ve Retrognatili Bir Olguya Kombine Tedavi Yaklaşımı,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1998.

4) Karaman, A.İ., İ.E. Gelgör, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Maksiller Ekspansiyon Sonrası Yumuşak Doku Değişikliklerinin İncelenmesi,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:99, 2000

5) Orhan, M., F.A. Başçiftçi, S. Uçkan, ve N. Mutlu, “Erişkin Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlu Olguda Anterior Segmental Osteotomi Uygulaması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:124, 2000

6) Orhan, M., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “Mandibuler Keser Eksikliği ya da Çekimi Durumunda Tedavi Yaklaşımı (İki Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:45, 2000

7) Başçiftçi, F.A., A.İ. Karaman, ve A. Demir, “Anormal Yutkunma Fonksiyonunda Alışkanlık Kırıcı Apareylerin Uygulanması-İki Olgu Sunumu,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:10, 2000

8) Demir, A., ve F.A. Başçiftçi, “Transpozisyonlu Dişler ve Ortodontik Tedavisi (Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:11, 2000

9) Demir, A., A.İ. Karaman, F.A. Başçiftçi, S. Malkoç, ve İ.E. Gelgör, “Gömülü Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesinde Yeni Bir Teknik (Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:12, 2000

10) Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, S. Malkoç, ve T. Uysal, “Farklı Sefalometrik Çizim Tekniklerinin Karşılaştırılması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:17, 2001

11) Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “Retansiyon Dönemindeki Hastaların Dişlerinin Beyazlatılması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:20, 2001

12) Şener, Y., F. Kahvecioğlu, ve F.A. Başçiftçi, “Bir Olgu Nedeniyle Füzyon Tedavisi,” Türk Pedodonti derneği 12. ulusal kongresi, Bodrum, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:20, 2001

13) Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, İ.E. Gelgör, ve M. Nur, “Molar Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apareyi(Vaka Raporu),” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:36, 2001

14) Sarı, Z., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Palatal Ekspansiyon Uygulamalarında Erken Dönemde Görülen Relapsın Belirlenmesi,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:87, 2002

15) Uysal, T., F.A. Başçiftçi, Z. Sarı, ve A. Büyükerkmen, “Beyazlatmadan Önce ve Sonra Uygulanan Asitlemenin Ortodontik Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkisi,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:84, 2002

16) Sarı, Z., T. Uysal, A.İ. Karaman, S. Üşümez, F.A. Başçiftçi, ve A. Demir, “Ortodontik Maloklüzyonlar ve Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:83, 2002

17) Sarı, Z., B. Çatalbaş, A. Demir, T. Uysal, S. Üşümez, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II Divizyon 2 Maloklüzyona Sahip Bireylerde Hyoid Kemik Pozisyonu,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:81, 2002

18) Başçiftçi, F.A., H. İşeri, ve S. Uçkan, “Sınıf III Asimetrilerde Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Tedavisi (Vaka Raporu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:101, 2002

19) Başçiftçi, F.A., A. Büyükerkmen, T. Uysal, ve A. Demir, “Çekimli Ortodontik Tedavilerin Holdaway Yumuşak Doku Analizi ile Değerlendirilmesi,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:32, 2003

20) Demir, A., T. Uysal, E. Güray, ve F.A. Başçiftçi, “Oklüzal Faktörler ve Çiğneme Kas Hassasiyeti Arasındaki İlişki,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:32, 2003

21) Başçiftçi, F.A., H. İşeri, S. Malkoç, ve H.H. Korkmaz, “Mandibular Ortahat Distraksiyon Osteogenesisinin Biomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ile Değerlendirilmesi,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:24, 2003

22) Üşümez, S., T. Uysal, Z. Sarı, F.A. Başçiftçi, A.İ. Karaman, ve E. Güray, “Sınıf II,1 Maloklüzyona Sahip Hastalarda Pre-Ortodontik Trainer Apareyinin Etkileri,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:28, 2003

23) Uysal, T., Z. Sarı, B. Memili, ve F.A. Başçiftçi, “Çenelerarası diş boyut uyuşmazlığı ve maloklüzyon. Ne kadar ilişkililer?” 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Belek, Bildiri Kitapçığı, s:73, 2004

24) Nur, M., S. Malkoç, B. Çatalbaş, ve F.A. Başçiftçi, “Farklı maloklüzyon gruplarında çeneler arası diş boyutu uyumsuzlularının karşılaştırılması” Dünden bugüne Türk Dişhekimliği sempozyumu Konya 2005

25) Başçiftçi, F.A., ve S.İ. Ramoğlu “Asimetrik üst çene genişletmesi: Vaka raporu” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:150, 2006

26) Memili, B.,ve F.A. Başçiftçi, “Kanin retraksiyonunda hibrit retraktör ve mini vida kullanımı: 2 vaka raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:197, 2008

27) Başçiftçi, F.A., Z. İleri, R. Yavuzer, ve M. Akın “İskeletsel sınıf III olgunun ortodontik-cerrahi tedavisi: vaka raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:185, 2008

28) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Tek taraflı iskeletsel çapraz kapanış olgularında asimetrik hızlı üst genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkileri” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:23, 2009

29) Başçiftçi, F.A., Z. İleri, M. Akın, ve S. Bayram “Hızlı üstçene genişletmesinde minividalar ile vertikal kontrol: Olgu sunumu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:59, 2009

30) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Transversal yetmezlik ve kron-kök açılanması nedeniyle gömük kalmış üst santral dişin tedavisi: Olgu raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:61, 2009

31) Akın, M., Z.M.Baka, Z.İleri ve F.A. Başçiftçi, “Güncel Self Etch ve Total Etch Adeziv Sistemlerinin Mine ve Dentin Yüzeylerinde Ortodontik Braketlere Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:62, 2011

32) Bayram, S., F.A. Başçiftçi, Z.İleri ve M. Akın, “Farklı Braket Sistemlerinin Bukkal Koridor Alanı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:190, 2011

33) İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Hasta Kooperasyonunun Ortodontik Tedavi Üzerine Etkisi” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:189, 2011

34) Akın, M., Z.İleri, Ö.Polat, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II subdivizyon malokluzyonunda mandibular asimetrinin derecesi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antalya, Bildiri Kitapçığı, s:124, 2012

35) İleri, Z., M. Osman ve F.A. Başçiftçi, “Aşırı dar maksiller ve mandibular dental arkların self-ligating sistemlerle düzeltimi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:263, 2013

36) Polat, Ö., Z. İleri, F.A. Başçiftçi, ve D. Dolanmaz, “Aşrı iskeletsel sınıf III olgunun ortodontik tedavi ile kombine çift çene ortognatik cerrahisi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:259, 2013

37) Akın, M., Y.E. Akgül, Z. İleri ve F.A. Başçiftçi, “Hibrit genişletme apareyinin üç boyutlu değerlendirilmesi: Pilot çalışma” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:34, 2013

Site içeriği tüm bilgiler ortodonti ve ortodontik tedaviler hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.


@ All copyright 2021, Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ


Son Güncelleme: 12.03.2022 10:27:31