Yayınlar | Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ | Ortodonti Uzmanı, Konya


.
Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1)
Göyenç, Y., M. Orhan, İ. Karadede, ve F.A. Başçiftçi, “Bolton Uyumsuzluğu Olmayan Bireylerde Moyers Tablosu Değerlerinin İncelenmesi,” 5. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:78, 1996.
2)
Sarı, Z., Y. Göyenç, A. Karaman, ve F.A. Başçiftçi, “Angle Klas II Bölüm 1 Maloklüzyonlu Bireylerde Hareketli Plaklarla Birlikte Jasper Jumper Uygulaması-Olgu Sunumu,” 5. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:48, 1997
3)
Güler, N., S. Uçkan, M. Orhan, M. Gürol, F.A. Başçiftçi, ve P. Yatmaz, “Sementifying Fibroma ve Retrognatili Bir Olguya Kombine Tedavi Yaklaşımı,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1998.
4)
Karaman, A.İ., İ.E. Gelgör, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Maksiller Ekspansiyon Sonrası Yumuşak Doku Değişikliklerinin İncelenmesi,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:99, 2000
5)
Orhan, M., F.A. Başçiftçi, S. Uçkan, ve N. Mutlu, “Erişkin Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlu Olguda Anterior Segmental Osteotomi Uygulaması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:124, 2000
6)
Orhan, M., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “Mandibuler Keser Eksikliği ya da Çekimi Durumunda Tedavi Yaklaşımı (İki Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:45, 2000
7)
Başçiftçi, F.A., A.İ. Karaman, ve A. Demir, “Anormal Yutkunma Fonksiyonunda Alışkanlık Kırıcı Apareylerin Uygulanması-İki Olgu Sunumu,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:10, 2000
8)
Demir, A., ve F.A. Başçiftçi, “Transpozisyonlu Dişler ve Ortodontik Tedavisi (Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:11, 2000
9)
Demir, A., A.İ. Karaman, F.A. Başçiftçi, S. Malkoç, ve İ.E. Gelgör, “Gömülü Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesinde Yeni Bir Teknik (Olgu Sunumu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 3. Uluslararası Sempozyumu, Ürgüp, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:12, 2000
10)
Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, S. Malkoç, ve T. Uysal, “Farklı Sefalometrik Çizim Tekniklerinin Karşılaştırılması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:17, 2001
11)
Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “Retansiyon Dönemindeki Hastaların Dişlerinin Beyazlatılması,” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:20, 2001
12)
Şener, Y., F. Kahvecioğlu, ve F.A. Başçiftçi, “Bir Olgu Nedeniyle Füzyon Tedavisi,” Türk Pedodonti derneği 12. ulusal kongresi, Bodrum, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:20, 2001
13)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, İ.E. Gelgör, ve M. Nur, “Molar Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apareyi(Vaka Raporu),” 7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s:36, 2001
14)
Sarı, Z., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Palatal Ekspansiyon Uygulamalarında Erken Dönemde Görülen Relapsın Belirlenmesi,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:87, 2002
15)
Uysal, T., F.A. Başçiftçi, Z. Sarı, ve A. Büyükerkmen, “Beyazlatmadan Önce ve Sonra Uygulanan Asitlemenin Ortodontik Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkisi,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:84, 2002
16)
Sarı, Z., T. Uysal, A.İ. Karaman, S. Üşümez, F.A. Başçiftçi, ve A. Demir, “Ortodontik Maloklüzyonlar ve Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:83, 2002
17)
Sarı, Z., B. Çatalbaş, A. Demir, T. Uysal, S. Üşümez, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II Divizyon 2 Maloklüzyona Sahip Bireylerde Hyoid Kemik Pozisyonu,” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:81, 2002
18)
Başçiftçi, F.A., H. İşeri, ve S. Uçkan, “Sınıf III Asimetrilerde Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Tedavisi (Vaka Raporu),” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak 1. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:101, 2002
19)
Başçiftçi, F.A., A. Büyükerkmen, T. Uysal, ve A. Demir, “Çekimli Ortodontik Tedavilerin Holdaway Yumuşak Doku Analizi ile Değerlendirilmesi,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:32, 2003
20)
Demir, A., T. Uysal, E. Güray, ve F.A. Başçiftçi, “Oklüzal Faktörler ve Çiğneme Kas Hassasiyeti Arasındaki İlişki,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:32, 2003
21)
Başçiftçi, F.A., H. İşeri, S. Malkoç, ve H.H. Korkmaz, “Mandibular Ortahat Distraksiyon Osteogenesisinin Biomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ile Değerlendirilmesi,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:24, 2003
22)
Üşümez, S., T. Uysal, Z. Sarı, F.A. Başçiftçi, A.İ. Karaman, ve E. Güray, “Sınıf II,1 Maloklüzyona Sahip Hastalarda Pre-Ortodontik Trainer Apareyinin Etkileri,” 8. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Bildiri Kitapçığı, s:28, 2003
23)
Uysal, T., Z. Sarı, B. Memili, ve F.A. Başçiftçi, “Çenelerarası diş boyut uyuşmazlığı ve maloklüzyon. Ne kadar ilişkililer?” 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Belek, Bildiri Kitapçığı, s:73, 2004
24)
Nur, M., S. Malkoç, B. Çatalbaş, ve F.A. Başçiftçi, “Farklı maloklüzyon gruplarında çeneler arası diş boyutu uyumsuzlularının karşılaştırılması” Dünden bugüne Türk Dişhekimliği sempozyumu Konya 2005
25)
Başçiftçi, F.A., ve S.İ. Ramoğlu “Asimetrik üst çene genişletmesi: Vaka raporu” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:150, 2006
26)
Memili, B.,ve F.A. Başçiftçi, “Kanin retraksiyonunda hibrit retraktör ve mini vida kullanımı: 2 vaka raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:197, 2008
27)
Başçiftçi, F.A., Z. İleri, R. Yavuzer, ve M. Akın “İskeletsel sınıf III olgunun ortodontik-cerrahi tedavisi: vaka raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, Bildiri Kitapçığı, s:185, 2008
28)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Tek taraflı iskeletsel çapraz kapanış olgularında asimetrik hızlı üst genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkileri” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:23, 2009
29)
Başçiftçi, F.A., Z. İleri, M. Akın, ve S. Bayram “Hızlı üstçene genişletmesinde minividalar ile vertikal kontrol: Olgu sunumu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:59, 2009
30)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Transversal yetmezlik ve kron-kök açılanması nedeniyle gömük kalmış üst santral dişin tedavisi: Olgu raporu” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Bildiri Kitapçığı, s:61, 2009
31)
Akın, M., Z.M.Baka, Z.İleri ve F.A. Başçiftçi, “Güncel Self Etch ve Total Etch Adeziv Sistemlerinin Mine ve Dentin Yüzeylerinde Ortodontik Braketlere Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:62, 2011
32)
Bayram, S., F.A. Başçiftçi, Z.İleri ve M. Akın, “Farklı Braket Sistemlerinin Bukkal Koridor Alanı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:190, 2011
33)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Hasta Kooperasyonunun Ortodontik Tedavi Üzerine Etkisi” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Bildiri Kitapçığı, s:189, 2011
34)
Akın, M., Z.İleri, Ö.Polat, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II subdivizyon malokluzyonunda mandibular asimetrinin derecesi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antalya, Bildiri Kitapçığı, s:124, 2012
35)
İleri, Z., M. Osman ve F.A. Başçiftçi, “Aşırı dar maksiller ve mandibular dental arkların self-ligating sistemlerle düzeltimi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:263, 2013
36)
Polat, Ö., Z. İleri, F.A. Başçiftçi, ve D. Dolanmaz, “Aşrı iskeletsel sınıf III olgunun ortodontik tedavi ile kombine çift çene ortognatik cerrahisi” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:259, 2013
37)
Akın, M., Y.E. Akgül, Z. İleri ve F.A. Başçiftçi, “Hibrit genişletme apareyinin üç boyutlu değerlendirilmesi: Pilot çalışma” 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s:34, 2013

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1)
Alptekin, N.Ö., U.S. Uçan, H. Solmaz, O. Erganiş, E.O. Erdemir, ve F.A. Başçiftçi, “Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi:Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler”, Ankara Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 26, 167-178 (1999).
2)
Alptekin, N.Ö., F. Kurtoğlu, U.S. Uçan, O. Erganiş, B. Serpek, E.O. Erdemir, ve F.A. Başçiftçi, “Ortodontik Aparey Kullanan Bireylerde Subgingival Mikrobiyal Flora ile Dişeti Oluğu Sıvısı Alkalen Fosfataz ve Aspartat Aminotransferaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki İlişki", Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 9, 59-63 (1999).
3)
Başçiftçi, F.A., M. Orhan, ve S. Malkoç, “Tek Alt Keser Çekimi ya da Eksikliği Durumunda Tedavi Sonundaki Anterior Oklüzal İlişkinin Tahmini ve Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 10, 108-112 (2000).
4)
Karaman, A.İ., S. Malkoç, F.A. Başçiftçi, ve N. Mutlu, “Normal ve Cerrahi Destekli Rapid Maksiller Ekspansiyon Uygulamaları”, Türk Ortodonti Dergisi, 14, 81-88 (2001)
5)
Üşümez, S., ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II, Bölüm 2 Maloklüzyonlarda Sabit Tedavi ile Meydena Gelen Değişikliklerin İncelenmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 14, 125-131 (2001).
6)
Başçiftçi F.A., M. Orhan, S. Uçkan, ve S. Üşümez, “İskeletsel Sınıf III Olgularda Ortodontik-Cerrahi Yaklaşımlar (iki Vaka Raporu)”, T. Klin. Dişhek. Bil, 7, 138-144 (2001).
7)
Şener, Y., F. Kahvecioğlu, ve F.A. Başçiftçi, “Füzyon (Bir Olgu Sunumu)” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg. 11, 86-89 (2001).
8)
Başçiftçi, F.A., A. Demir, Z. Sarı, ve T. Uysal, “Konya Yöresi Okul Çocuklarında Ortodontik Maloklüzyonların Prevelansının Araştırılması: Epidemiyolojik Çalışma”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 92-98 (2002).
9)
Sarı, Z., F.A. Başçiftçi, T. Uysal, ve S. Malkoç S. “Üç Farklı Sefalometrik Çizim Yönteminde Araştırıcılar ve Tekniklerin Karşılaştırılması”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 99-107 (2002).
10)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve İ.E. Gelgör, “Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Headgear ve Ağız İçi Elastik Kullanımının Hasta kooperasyonu Üzerine Etkisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 108-115 (2002).
11)
Uysal, T., F.A. Başçiftçi, Z. Sarı, ve A. Büyükerkmen, “Beyazlatmadan Önce ve Sonra Uygulanan Asitlemenin, Ortodontik Braketlerin Bağlanma Kuvvetine Etkisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 116-121 (2002).
12)
Başçiftçi, F.A., T, Uysal, A. Büyükerkmen, ve Z. Sarı, “Retansiyon Dönemindeki Hastalarda Vital Beyazlatma Tekniğinin Etkinliği”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 122-130 (2002).
13)
Başçiftçi, F.A., İ.E. Gelgör, S. Malkoç, ve Z. Sarı, “İkizlerde Ortodontik Tedavi Yaklaşımı (Vaka Raporu)” Selçuk Üniv. Dişhek. Fak. Derg. 12, 6-11 (2002)
14)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “Fonksiyonel Sınıf III Olgularda Plaklı Jasper Jumper Apareyinin Etkileri (İki Vaka Raporu)”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 183-192 (2002)
15)
Sarı, Z., T. Uysal, B. Çatalbaş, A. Demir, S. Üşümez, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf I ve Sınıf II Divizyon 2 Maloklüzyona Sahip Bireylerde Hyoid Kemik Pozisyonu”, Türk Ortodonti Dergisi, 16, 95-101 (2003).
16)
Sarı, Z., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Palatal Ekspansiyon Uygulamalarında Erken Dönemde Görülen Relapsın Belirlenmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 16,113-118 (2003).
17)
Sarı, Z., T. Uysal, A.İ. Karaman, F.A. Başçiftçi, S. Üşümez, ve A. Demir, “Ortodontik Maloklüzyonlar ve Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi”, Türk Ortodonti Dergisi, 16, 119-126 (2003).
18)
Uysal, T., Z. Sarı, Y. Şukurıca, F.A. Başçiftçi, ve B. Çatalbaş, ‘Sınıf II Bölüm 1 Mandibuler Retrognati Vakalarında Uygulanan Kompenzasyon Tedavilerinin Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin İncelenmesi’, Türk Ortodonti Dergisi, 17, 173-182 (2004)
19)
Yıldırım, S., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, ‘Antibakteriyel Özelliğe Sahip Self Etchinh Adeziv Sistemin Dekalsifikasyon Sonrasında Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkileri’, Türk Ortodonti Dergisi, 17, 194-199 (2004)
20)
Nur, M., S. Malkoç, B. Çatalbaş, F.A. Başçiftçi, ve A. Demir, “Farklı Malokluzyon Gruplarında Çeneler Arası Diş Boyutu Uyumsuzluklarının Karşılaştırılması” Türk Ortodonti Dergisi, 18, 99-108 (2005)
21)
Demir, A., T. Uysal, ve F.A. Başçiftçi, “Sınıf II Malokluzyonun İskeletsel Ve Dental Karakteristiğinin Belirlenmesi” Türk Ortodonti Dergisi, 18 205-214 (2005)
22)
Başçiftçi, F.A., S. Üşümez, S. Malkoç, ve M. Orhan, “Farklı Braket Taban Özelliklerinin Tutuculuğa Etkisinin İncelenmesi” Türk Ortodonti Dergisi, 19, 141-150 (2006)
23)
Memili, B., ve F.A. Başçiftçi, “Çekimli Vakalarda Mikrovida Yöntemi İle Üst Kanin Distalizasyonunun Ankraj Yönünden Değerlendirilmesi” SÜ Dişhek Fak Derg, 18, 161-169 (2009)
24)
Başçiftçi, F.A., G. Bişirici, ve D. Dolanmaz, “Application of floating bone principle in a class II div 1 case treated by distraction osteogenesis” SÜ Dişhek Fak Derg, 18, 311-315 (2009)
25)
Demir, A., F.A. Başçiftçi, S.Üşümez ve Y,Göyenç,“Sınıf II Malokluzyonun İki Aşamalı Tedavisinin Uzun Süreli Sonuçları” Türk Ortodonti Dergisi, 23, 256-267 (2010)
26)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Gerçek Tek Taraflı Posterior Çapraz Kapanış Olgularında Asimetrik Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sonucunda Oluşan Dental ve Alveolar Devrilme” Türk Ortodonti Dergisi, 23, 226-240 (2010)
27)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Tek Taraflı İskeletsel Çapraz Kapanış Olgularında Yapılan Asimetrik RME’nin Çenelerin Yatay Yön Boyutlarına Etkileri” SÜ Dişhek Fak Derg, 19, 189-196 (2010)
28)
İleri, Z., ve F.A. Başçiftçi, “Effects of Asymmetric Rapid Maxillary Expansion on Mandibular Condyle Position” SÜ Dişhek Fak Derg, 19, 204-213 (2010)
29)
Aksakallı, S., M. Akın, A.Demir, ve F.A. Başçiftçi, “The effect of tooth bleaching on the shear bond strength of orthodontic brackets using total-etching primer systems” SÜ Dişhek Fak Derg, 20,98-102 (2011)
30)
Baka, Z.M., M. Akın, Z. İleri, ve F.A. Başçiftçi, “Güncel self-etch ve total-etch adeziv sistemlerinin dentin yüzeyinde ortodontik braketlere bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması” SÜ Dişhek Fak Derg, 20,145-151 (2011)
31)
Başçiftçi, F.A., Z, Ileri ve R, Yavuzer, “İskeletsel Sınıf III Açık Kapanışa Sahip Olgunun Ortodontik-Cerrahi Tedavisi” Selçuk Tıp Derg 28, 50-53 (2012)
32)
Akın M., F.A. Başçiftçi, “Ortodontide invisaling tekniği” SÜ Dişhek Fak Derg, 22,54-59 (2013)
33)
Başçiftçi, F.A., Z.M. Baka ve M.Akın, “Kapaklı braketlerle yapılan ortodontik tedaviler sonucu elde edilen klinik sonuçlar” Türkiye Klinikleri J Dent Sci-special topics 4, 26-34 (2013)
34)
Akin M., E.Dilber, F.A.Basciftci, ve B.Ozturk“Effect of microabrasion on teeth color” Turkish J Orthod 26,80-84 (2013)
35)
Akin M., M.Tezcan, Z.İleri, ve F.A.Basciftci, “Incidence of white spot lesion during fixed orthodontic treatment” Turkish J Orthod 26,98-102 (2013)
36)
Bayram, S., F.A.Basciftci, ve E. Kurar, “Mandibular Prognathism and Genetic Transmission in Turkish Families” Turkish J Orthod 26,114-118 (2013)
37)
Akın, M., Z. İleri, S. Aksakallı ve F.A. Başçiftçi “Mechanical Properties of Different Aesthetic Archwires” Turkish J Orthod 27,85-89 (2014)
38)
Basciftci, F.A., Z.M. Baka, S. Bayram and E.A. Erdur “3-Year Follow-Up of Nonextraction Crowded Cases Treated With the Damon System” Turkish J Orthod 27,39-45 (2014)
39)
Akın,M., O.Polat, Z.İleri and F.A.Basciftci“Effects of the Activator and Twin Block on Facial Soft Tissue Thickness in Class II Division 1 Patients” Turkish J Orthod 27,128-135 (2014)
40)
Akın, M., Z. İleri, Ö. Polat, ve F.A. Başçiftçi “Evaluation of mandibular asymmetry in class II subdivision malocclusion” Selcuk Dental Journal, 2: 43-50 (2015)
41)
İleri, Z., Z.M.Baka, M.Osman, F.İ.Uçar ve F.A. Başçiftçi, “Primer cerrahi öncesi erken maksiller ortopedi ile tedavi edilmiş tek taraflı dudak ve damak yarıklı adolesanlarda orta yüz eksikliğinin değerlendirilmesi” Türkiye Klinikleri J Dental Sci 22(3),169-177 (2016)
42)
Z.M., Baka, Erdur, E.A., Alp, S., ve F.A. Başçiftçi “Unilateral dudak damak yarığına sahip hastalarda farengeal havayolunun değerlendirilmesi” Selcuk Dental Journal, 4: 170-177 (2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1)
Orhan, M., F.A. Başçiftçi, S. Uçkan, N. Mutlu, ve S. Üşümez, “Class III Malocclusion and Orthognatic Surgery: Two Case Reports,” Proc. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tel-Aviv, Abst# 61, Israel, 1999
2)
Sarı, Z., Y. Göyenç, S. Üşümez, ve F.A. Başçiftçi, “The Effects of Jasper Jumper İncorporated to Removable Plates on Dentofacial Structures in İndividuals with Angle Class II Division 1 Malocclusion,” Proc. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tel-Aviv, Abst# 62, Israel, 1999
3)
Başçiftçi, F.A., S. Usumez, ve Z. Sarı, “Hemisection: an Alternative Approach in The Treatment of Second Premolar Agenesis:Report of a Case,” Proc. Second Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Tel-Aviv, Abst# 63, Israel, 1999
4)
Uçkan, S., N. Mutlu, A.İ. Karaman, S. Malkoç, ve F.A. Başçiftçi, “Rapid Maxillary Expansion with and Without Surgery,” Proc. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abst# 34, Thessaloniki, 2000
5)
Üşümez, S., H. İşeri, M. Orhan, ve F.A. Başçiftçi, “Effect of Maxillary Expansion on Nocturnal Enuresis,” Proc. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Creete, Abst# 304, Greece, 2000
6)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “The Application of a Splinted Jasper Jumper Appliance in Functional Class III Subjects- Two Case Reports,” Proc. 76th 5Congress of the European Orthodontic Society, Creete, Abst# 147, Greece, 2000
7)
Başçiftçi, F.A., N. Mutlu, A.İ. Karaman, S. Malkoç, ve H. Küçükkolbaşı, “The effect of RME on Nasal Airway Resistance,” Proc.6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Abst# 67, Romania, 2001.
8)
Başçiftçi, F.A., ve A.İ. Karaman, “The Effect of Modified Acrylic Bonded Rapid Maxillary expansion Appliance and Vertical Chin Cup on Dentofacial Structures,” Proc. 77th Congress of the European Orthodontic Society, Ghent, Abst# 97, Belgium, 2001
9)
Malkoç, S., F.A. Başçiftçi, ve İ.E. Gelgör, “Different Treatment Methods in İdentical Twins: Two Cases Reports,” Proc 6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Abst# 168, Romania, 2001
10)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve Ö. Polat, “The Effects of an İmplant Supported Modified Distal Jet Appliance on Dentofacial Structures- A Case Report,” Proc. 77th Congress of the European Orthodontic Societ, Ghent, Abst# 209, Begium, 2001.
11)
Demir, A., F.A. Başçiftçi, ve T. Uysal, “Prevelance of Dental Anomalies in School Children: An Epidemiologic Study,” Proc. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Abst# 54, Turkey, 2002.
12)
Başçiftçi, F.A., Z. Sarı, T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “The Effects of Activator Treatment on the Craniofacial Structures of Class II Division 1 Patients,” Proc. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Abst# 55, Turkey, 2002.
13)
Başçiftçi, FA., S. Üşümez, Z. Sarı, T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “Bond Strengths of Orthodontic Brackets to Bleached Enamel Surfaces Compared with Sandblasting and Acid Etching”, Proc. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Abst# OP047, 50, Turkey, 2002.
14)
Başçiftçi, F.A., A. Büyükerkmen, T. Uysal, ve S. Üşümez, “Determination of Holdaway Soft Tissue Norms in Turkish Adults,” Proc. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Abst# 51, Turkey, 2002
15)
Başçiftçi, F.A., ve S. Üşümez, “A Comparative Study of Extraction and Non-Extraction Treatment on Dentofacial Structures,” Proc. 78th Congress of the European Orthodontic Society, Sorrento, Abst# 284, Italy, 2002.
16)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve İ.E. Gelgör, “Effects of Headgear, İntraoral Elastic Wear and Patient Compliance During Orthodontic Treatment,” Proc. 78th Congress of the European Orthodontic Society, Sorrento, Abst# 366, Italy, 2002
17)
Üşümez, S., ve F.A. Başçiftçi, “Skeletal and Dental Changes Associated with Extraction or Non-Extraction Treatment of Class II Division 2 Malocclusions,” Proc. 78th Congress of the European Orthodontic Society, Sorrento, Abst# 145, Italy, 2002
18)
Başçiftçi, F.A., H. İşeri, ve S. Uçkan, “Intraoral Distraction Osteogenesis in a Facial Asymmetry Case,” Proc. 78th Congress of the European Orthodontic Society, Sorrento, Abst# 113, Italy, 2002
19)
Üşümez, S., F.A. Başçiftçi, ve S. Malkoç, “The Effect of Bracket Base Desing on Shear Bond Strength,” Proc. 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Abst# 374, The Czech Republic, 2003
20)
Uysal, T., A. Demir, F.A. Basciftci ve E. Guray, “Is there a relationship between bruxism and masticotary muscle tenderness among ten to 19 year old Turkish children?” Proc. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia 2004
21)
Uysal, T., A. Demir, Z. Sarı, F.A. Basciftci ve A. Büyükerkmen, “Effects of camouflage treatments on dentofacial structures in class II, 1 patients” Proc. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia 2004
22)
Demir, A., T. Uysal, F.A. Basciftci ve E. Guray, “The relationship between bruxism and occlusal factors among 7-19 year old Turkish children” Proc. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia 2004
23)
Buyukerkmen, A., F.A. Basciftci, ve T.Uysal, “The assesment of cephalometric norms of anatolian turkish adult with normal occlusions and well-balanced faces” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
24)
Basciftci, F.A., H.H. Korkmaz, ve S. Usumez, “Biomechanical evaluations of chin cup treatment with different forces” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
25)
Bisirici, G., F.A. Basciftci, ve H.H. Korkmaz, “Biomechanical evaluations of different miniplates in fixation of fractured human mandible” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
26)
Basciftci, F.A., T. Uysal, ve Z.Sarı, “Occlusal contacs of different retention procedures and untreated controls in one-year follow up period” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
27)
Ramoglu, I., T. Uysal, ve F.A. Basciftci, “Chronologic age, cervical vertebrae and hand-wrist skeletal maturations. Is there a relation?” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
28)
Demir, A., Y. Sener, ve F.A. Basciftci, “The comparison of bond strength of two ortho-composite with or without orthodontic button” Proc. 81sh Congress of the European Orthodontic Society, Amsterdam, The Netherlands 2005
29)
Soğancı, E., ve F.A. Basciftci, “Pendred Syndrome- A case report” Proc. 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, Austria 2006
30)
Gürel, H., A. Demir, ve F.A. Basciftci, “Comparison of two bonding approaches in tems of bond strength” Proc. 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, Austria 2006
31)
Basciftci, F.A., T. Uysal, ve Y. Goyenc, “New regression equations for mixed dentition arch analysis” Proc. 83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, 2007
32)
Basciftci, F.A., G. Bisirici, ve D. Dolanmaz, “Application of floating bone principle in a class II div 1 case treated by distraction osteogenesis” Proc 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 2007
33)
Bisirici, G., ve F.A. Basciftci, “Hypersensitive reactions in orthodontic treatments a review of the literature” Proc 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 2007
34)
Malkoc, S., S.I. Ramoglu ve F.A. Basciftci, “Effects of lower incisor extraction on anterior occlusal relationships” Proc. 83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Germany 2007
35)
Canbuldu, N., S. Malkoc, F.A. Basciftci, ve S.I. Ramoglu, “Bolton proportion changes in mandibular incisor extraction patients” Proc. 83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Germany 2007
36)
Gürel, H.G., ve F.A. Basciftci, “Investigation of bacteremia after rapid maxillary expansion” Proc. 83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Germany 2007
37)
Usumez, S., F.A. Basciftci, A. Demir, ve Y. Goyenc, “Is two-phase class II treatment stable in the long term?” Proc. 84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, 2008
38)
Memili, B., ve F.A. Basciftci, “The use of hybrid retractor and miniscrew in canine retraction: 2 case reports” Proc. 84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal 2008
39)
Bisirici, G., F.A. Basciftci, ve M.E. Uygun, “Hypersensitive reactions during orthodontic treatment: A review of the literature” Proc. 84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal 2008
40)
Basciftci, F.A., ve G. Bisirici, “Finite element method application in orthodontics: A review of the literature” Proc. 84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal 2008
41)
Basciftci, F.A., S. Malkoc, B. Çatalbaş, ve M. Nur, “Mesiodistal crown size among different malocclusion” Proc. 84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal 2008
42)
Ileri, Z., S. Malkoç, S.I. Ramoğlu, ve F.A. Başçiftçi, “Effects of lower incisor extraction on anterior occlusion” ” Proc. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, Varva, Bulgaria 2009
43)
Bisirici, G., ve F.A. Basciftci, “Finite element stress analysis of maxillary en masse retraction” Proc. 85th Congress of the European Orthodontic Society, Helsinki, Finland 2009
44)
Basciftci, F.A., S. Bayram, Z. İleri, ve M. Akın, “Vertikal control with miniscrews during rapid maxillary expansion: Case Report” Proc 15th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki, Greece, 2010
45)
Akın, M., F.A.,Basciftci, ve Z. İleri, “Management of white spot lesions by microabrasion methods” Proc 15th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki, Greece, 2010
46)
Akın, M., E.Dilber, F.A.Basciftci, ve B.Ozturk, “Effects of Microabrasion on Colour of in Vivo Central Incisors” Proc 89th General Session and Exhibition of the IADR, San Diego, California, USA, 2011
47)
Akın, M., F.A.Basciftci, ve Z.M.Baka, “Evaluation of White Spot Lesions Distributıons After Orthodontic Treantments” Proc 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 2011
48)
Akın, M., ve F.A.Basciftci, “The Effects of Topical-Fluorides and Casein-Phosphopeptide-Amorphous-Calcium-Phosphate on White Spot Lesions” Proc 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 2011
49)
Karacam, N., F.A.Basciftci, ve A.Fidancıoğlu, “Eruptıon of Palataly Impacted Maxillary Canine with Miniscrew: Case Report” Proc 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 2011
50)
Bayram, S., F.A.Basciftci, ve A.Fidancıoğlu, “Interdisciplinary Treatment of 2 Cases with Congenitaly Missing Lateral Incisors” Proc 45th Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED- IADR), Budapest, Hungary, 2011
51)
Akın, M., F.A.Basciftci, Z.Tosun, Z.İleri, ve S.Bayram, “Orthodontic and Surgical Treatment of Skeletal Class III and Mandibular Asymmetry with Bilateral Sagital Split Osteotomy: Case Report” Proc. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey, 2011
52)
Akın, M., F.A.Basciftci, ve M.Guzes, “The Effect of Topical Fluorides on White Spot Lesion in Patients After Fixed Orthodontic Treatment” Proc 87th Congress of the Eurepean Orthodontic Society, Istanbul, Turkey, 2011
53)
İleri, Z., F.A.Basciftci, ve M.Guzes, “Condylar Asymmetry in Unilateral Posterior Crossbite Patients ” Proc 45th Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED- IADR), Budapest, Hungary, 2011
54)
Basciftci, F.A., G.Bisirici, H.H.Korkmaz ve M.Kamanlı, “Finite Element Stress Analysis of Maxillary Anterior EnMasse Retraction ” Proc InternationalSymposium on Advances Applied Mechanics and Modern Information Technology, Baku, Azerbaijan, 2011
55)
Kahraman F.B., O.Polat, M.Guzes,Z.Ileri ve F.A.Basciftci, “Relations between the slope of forehead and various dental arch forms” Proc. 88th Congress of the European Orthodontic Society, Santiago de Compostela, Spain 2012
56)
Celik R.M., Z.Ileri ve F.A.Basciftci, “Preoperative orthopaedic treatment of unilateral incomplete cleft lip and palate- case report” Proc. International craniofacial anomalies congress, Isparta, Turkey 2013
57)
Baka Z.M., F.A.Basciftci, ve U.Aslan, “Effects of two different bracket and ligation types on dental plaque retention and microbial flora” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
58)
Demirtas H.K., M.Akin, Z.İleri ve F.A.Basciftci, “Shear-bond-strength of orthodontic brackets to aged nano-hibrid composite-resin surfaces using different surface preparation” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
59)
Akin M., Z.M.Baka, Z.İleri ve F.A.Basciftci, “Can demineralized enamel surfaces be bonded safely?” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
60)
Bayram S., ve F.A.Basciftci, “Mandibular prognathism and genetic transition in Turkish families” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
61)
Ileri Z., M.Osman, M Akin ve F.A.Basciftci, “Comparison the outcomes of space opening and closure protocols in patients with missing upper laterals” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
62)
Ileri Z., M Akin, F.A.Basciftci, S.Malkoc ve S.I. Ramoglu, “Comparison of skeletal, dentoalveolar and soft-tissue changes after lower incisor extraction and non-extraction treatments” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
63)
Baka Z.M., A.U. Eldeniz, M.B.Guneser ve F.A.Basciftci, “Antibacterial effects of six orthodontic bonding materials” Proc FDI 2013 Istanbul annual world dental congress, İstanbul, Turkey, 2013
64)
Akgul Y., Z.İleri, M.E.Yılmaz, M.Akin ve F.A.Basciftci, “Palatal molding in patient with high palate: Case report” Proc 46th meeting of the continental European division of the international association for dental research, Florence, Italy, 2013
65)
Akin M., O. Polat, Z.İleri ve F.A.Basciftci, “Effects of activator and twin block on facial soft tissue thickness in class II-division 1” Proc 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Skopje, 2013
66)
Basciftci F.A., Z.M. Baka S. Bayram, E.A.Erdur “3-year follow-up of nonextraction crowded cases treated with the Damon system” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
67)
Bayram S., F.A. Basciftci, E. Kurar, “Evaluation of the relationship between p561t and c422f polymorphsims in growth hormone receptor (ghr) gene and mandibular prognathism” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
68)
Akın M., Z.M. Baka, Z. İleri, F.A. Basciftci, “Evaluation of alveolar bone changes after asymmetric rapid maxillary expansion” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
69)
Baka Z.M., M. Akın, M.E. Yılmaz, F.A. Basciftci, “Class II treatment by Extraction of maxillary first premolars or forsus fatique resistant device: Softtissue effects in comparison” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
70)
Polat Ö., F.İ. Uçar, Z. İleri, Z.M. Baka, F.A. Basciftci, “The effects of face masks to malar region and soft tissue” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
71)
Akgül Y.E., F.İ. Uçar, Z.M. Baka, Z. İleri, F.A. Basciftci, “The effects of face mask on permanent canine position” 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warsaw, Poland 2014
72)
Baka Z.M., M.Akın, Z.İleri, F.A.Başçiftçi, “Demineralize Mine Yüzeylerine Self Etch Sistemler ile Bondlanan Braketlerin Bağlanma Dayanımına Remineralizasyon Prosedürlerinin Etkisi” 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2014
73)
Bayram S., Z. İleri, G. Yıldırım, F.A.Başçiftçi, M.E. Yılmaz, “Distraksiyon Osteogenezisi Kullanarak Alveolar Yarık Tedavisi” 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2014
74)
Erdur E.A., F.A. Basciftci,“Comparative Evaluation of Novel Laser Ti:Sapphire-Femtosecond in Ceramic-Surface Roughness” 93rd General Session Exhibition of The IADR Boston, USA, 2015
75)
Erdur E.A., F.A. Basciftci,“Could We Achıeve Better SBS with a Novel Laser; Ti:Sapphire Femtosecond? ” 93rd General Session Exhibition of The IADR Boston, USA, 2015
76)
Erdur E.A., R.M. Celik, A. Vural, F.A.Basciftci “The Orthodontic Treatment of Severe Crowding Patients with Damon System: Case Report” 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania 2015
77)
Erdur E.A., A. Vural, F.A.Basciftci “The Orthodontic Treatment of Severe Skeletal Class II Patient” 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania 2015
78)
Demirtas H.K., M. Erol, F.A.Basciftci “Treatment of Skeletal Class II Malocclusion in Growing Patients with Forsus Fatique Resistant Device” 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania 2015
79)
Akın M., E.A.Erdur, O.Ozturk, F.A.Basciftci, “Longitudinal Evaluation of Dental Arch Asymmetry in Class II Subdivision Malocclusion Treated with Asymmetric Forsus Fatique Appliances” 91st Congress of the European Orthodontic Society, Venice, Italy 2015
80)
Altındiş S., E.Toy, F.A.Başçiftçi, “Farklı tipteki hızlı üst çene genişletme apareylerinin yüz yumuşak dokularına olan etkilerinin üç boyutlu yüz görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi” 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, 2015
81)
Vural A., M.Erol, M.E.Yılmaz, F.A.Başçiftçi, “Sınıf II subdivizyon ve sınıf III subdivizyon hastalarda mandibular asimetri” 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, 2015
82)
Yılmaz E., G.Yurttadur, F.A.Başçiftçi, M.Akın, “Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III maloklüzyonlarda üst dudak, alt dudak, total yüz uzunluğu ve nazal projeksiyon açısının değerlendirilmesi” 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, 2015
83)
Tezcan M., F.A.Başçiftçi, “Evaluation of Salivary Nickel and Chromium Levels in Two Different and Ligation Types” 45th Annual Meeting & Exhibition of AADR Los Angeles, USA, 2016
84)
Erdur E.A., A.Hergüner, F.A.Başçiftçi, M.Akın, Z.İleri, S.Hergüner, “İmpact of orthodontic treatment on quality of life, self-esteem, depression and anxiety symptoms among skeletal malocclusion patients” 45th Annual Meeting & Exhibition of AADR Los Angeles, USA, 2016
85)
Yılmaz M.E., F.A.Başçiftçi, “Three-dimensional assessment of palatal vault after treatment with self-ligating bracket and rapid palatal expansion” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
86)
İleri Z., F.A.Başçiftçi, “Effectiveness of Damon system as a self-ligating bracket” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
87)
Yurttadur G., F.A.Başçiftçi, “An evaluation of the effects of rapid maxillary expansion on voice function” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
88)
Vural A., E.A. Erdur, F.A.Başçiftçi, “Orthodontic treatment of open bite malocclusion with mini screw: Case report” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
89)
Erol M., F.A.Başçiftçi, “Maxillary deficiency treatment with hybrid hyrax appliance: Case report” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
90)
Metin M.E., F.A.Başçiftçi, Z. İleri,“Treatment approach of a class II patient using Damon self ligating system: Case report” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
91)
Baka Z.M., F.A.Başçiftçi, S.Alp,“Distalization with mini-implant supported ez-slider: A case report” 21st Congress of the Balkan Stomatological Society, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2016
92)
Yurttadur G., Z.İleri, F.A.Başçiftçi, “Modifiye Thurow apareyi ile anterior openbite’ın ortodontik tedavisi: Vaka raporu” 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2016
93)
Başçiftçi F.A., M.E.Yılmaz, “Kendinden bağlanan braket sistemi ve hızlı üst çene genişletmesi yapılan hastalarda üç boyutlu olarak palatal kubbenin değerlendirilmesi” 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2016
94)
Orakçıoğlu H., M.Ersöz., F.A.Başçiftçi, “Malatya bölgesi popülasyonunda ortodontik anomalilerin angle sınıflamasına göre değerlendirilimesi ve uluslararası ölçek (ICON) indeksleri çerçevesinde ortodontik tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi” 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2016
95)
Baka Z.M., E.A.Erdur, S.Alp, F.A.Başçiftçi, “Unilateral dudak damak yarığına sahip hastalarda faringeal havayolunun değerlendirilmesi” Dudak Damak Yarıkları Derneği 3. Uluslararası Kongresi, Konya, 2016
96)
Ergin E., F.A.Başçiftçi “Treatment of class II malocclusion with twin block appliance and fixed orthodontic mechanics: case report” 22nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki , Greece, 2017
97)
Erdur E.A., S.Aşık, F.A.Başçiftçi “Class II non extraction patients treated with the forsus fatique resistant device” 22nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki , Greece, 2017

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1)
Basciftci, F.A. ve A.İ. Karaman, “The Effect of A Modified Acrylic Bonded Rapid Maxillary Expansion Appliance and Vertical Chin Cup on Dentofacial Structures,” The Angle Orthodontist, 72, 61-71 (2002).
2)
Basciftci, F.A., N. Mutlu, A.İ. Karaman, S. Malkoc, ve H. Küçükkolbasi, “Does the Timing and Method of Rapid Maxillary Expansion Have an Effect on The Changes in Nasal Dimensions?.” The Angle Orthodontist, 72, 118-123 (2002).
3)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, ve Ö. Polat, “Unilateral Distal Molar Movement Using an Implant-Supported Distal Jet Appliance (Case Report),” The Angle Orthodontist, 72, 167-174 (2002).
4)
Karaman, A.İ., F.A. Başçiftçi, İ.E. Gelgör, ve A. Demir, “Examination of Soft Tissue Changes After Rapid Maxillary Expansion,” World Journal of Orthodontics, 3, 217-222 (2002).
5)
Demir, A., F.A. Başçiftçi, İ.E. Gelgör, ve A.İ. Karaman, “Maxillary Canine Transposition,” J. Clin. Orthod, 36, 35-37 (2002)
6)
Basciftci, F.A., ve S. Üşümez, “Effects of Extraction and Nonextraction Treatment on Class I and Class II Subjects,” The Angle Orthodontist, 73, 36-42 (2003).
7)
Basciftci, F.A., T. Uysal, A. Büyükerkmen, ve Z. Sarı, “The Effects Of Activator Treatment On The Craniofacial Structures Of Class II Division 1 Patients,” European Journal of Orthodontics, 25, 87-93 (2003)
8)
Basciftci, F.A., T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “Determination of Holdaway Soft Tissue Norms in Anatolian Turkish Adults,” Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 123, 395-400 (2003)
9)
Uysal, T., F.A. Basciftci, S. Üşümez, Z. Sarı, ve A. Büyükerkmen, “Can Previously Bleached Teeth be Bonded Safely?,” Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop, 123, 628-632 (2003)
10)
Üşümez, S., H. İşeri, M. Orhan, ve F.A. Basciftci, “Effect of Maxillary Expansion on Nocturnal Enuresis,” The Angle Orthodontist, 73, 532-538 (2003).
11)
Sarı, Z., T. Uysal, S. Üşümez, ve F.A. Basciftci, “Rapid Maxillary Expansion. Is it Better in The Mixed or in The Permanent Dentition?,” The Angle Orthodontist, 73, 654-661 (2003).
12)
Basciftci, F.A., T. Uysal, ve A. Büyükerkmen, “Craniofacial Structure of Anatolian Turkish Adults with Normal Occlusions and Well-Balanced Faces,” Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop, 125, 366-372 (2004).
13)
Doruk, C., A.A. Bıçakcı, F.A. Basciftci, U. Agar, ve H. Babacan, “A Comparison of The Effects of Rapid Maxillary Expansion and Fan-Type Rapid Maxillary Expansion on Dentofacial Structures,” The Angle Orthodontist, 74, 184-194 (2004)
14)
Basciftci, F.A., T. Uysal, A. Büyükerkmen, ve A. Demir, “The Influence of Extraction Treatment on Holdaway Soft-Tissue Measurements,” The Angle Orthodontist, 74, 167-173 (2004).
15)
Basciftci F.A., H.H. Korkmaz, H. İşeri, ve S. Malkoç, “Biomechanical Evaluation of Mandibular Midline Distraction Osteogenesis by Using The Finite Element Method,” Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop, 125, 706-715 (2004).
16)
Uysal, T., Z. Sarı, S.I. Ramoglu, ve F.A. Basciftci, “Relationships Between Dental and Skeletal Maturity in Turkish Subjects” The Angle Orthodontist, 74, 657-664 (2004).
17)
Demir, A., T. Uysal, E. Guray, ve F.A. Basciftci, “The Relationship Between Bruxism and Occlusal Factors Among Seven- to 19-Year-Old Turkish Children” The Angle Orthodontist, 74, 672-676 (2004)
18)
Usumez, S., T. Uysal, Z. Sarı, F.A. Basciftci, A.İ. Karaman, ve E. Guray, “The Effects of Early Preorthodontic Trainer Treatment on Class II, Division 1 Patients” The Angle Orthodontist, 74, 605-609 (2004).
19)
Demir A., T. Uysal, F.A. Basciftci, ve E. Guray, “The Association of Occlusal Factors With Masticatory Muscle Tenderness in 10- to 19-Year-Old Turkish Subjects” The Angle Orthodontist, 75, 40-46 (2005).
20)
Uysal T., Z. Sarı, F.A. Basciftci, ve B. Memili, “Intermaxillary Tooth Size Discrepancy and Malocclusion Is there a Relation?” The Angle Orthodontist 75, 208-213 (2005).
21)
Demir A., T. Uysal, Z. Sari, ve F.A.Basciftci, “Effects of camouflage treatment on dentofacial structures in Class II division 1 mandibular retrognathic patients” Eur J Orthod. 27, 524-531 (2005).
22)
Sener Y., T. Uysal, F.A. Basciftci, A. Demir, ve M.S. Botsali, “Conventional and high-intensity halogen light effects on polymerization shrinkage of orthodontic adhesives” The Angle Orthodontist 76, 677-681 (2006).
23)
Uysal, T., S.I. Ramoglu, F.A. Basciftci, ve Z. Sarı, “Chronologic age and skeletal maturation of the cervical vertebrae and hand-wrist: is there a relationship?” Am J Orthod Dentofacial Orthop 130, 622-628 (2006)
24)
Basciftci, F.A., T. Uysal, Z. Sarı ve Ö. Inan, “Occlusal contacts with different retention procedures in 1-year follow-up period” Am J Orthod Dentofacial Orthop 131, 357-362 (2007)
25)
Uysal, T., F.A. Basciftci, Y. Sener, M.S. Botsali, ve A. Demir, “Conventional and high intensity halogen light effects on water sorption and microhardness of orthodontic adhesives” The Angle Orthodontist 78, 134-139 (2008)
26)
Basciftci F.A., H.H. Korkmaz, S.Usumez, ve O. Eraslan, “Biomechanical evaluation of chincup treatment with various force vectors.” Am J Orthod Dentofacial Orthop 134, :773-781 (2008)
27)
Gürel, H.G., F.A. Basciftci, ve U. Arslan, “Transient bacteremia after removal of a bonded maxillary expansion appliance” Am J Orthod Dentofacial Orthop 135, 190-193 (2009)
28)
Uysal, T., F.A. Basciftci, ve Y. Goyenc, “New regression equations for mixed-dentition arch analysis in a Turkish sample with no Bolton tooth-size discrepancy” Am J Orthod Dentofacial Orthop 135, 343-348. (2009)
29)
Uysal, T., A. Yagci, F.A. Basciftci, ve Y. Sisman, “Standards of soft tissue Arnett analysis for surgical planning in Turkish adults” Eur J Orthod 31, 449-456 (2009)
30)
Sarı, Z., T, Uysal, F.A. Basciftci, ve Ö. Inan, “Occlusal contact changes with removable and bonded retainers in a 1-year retention period” The Angle Orthodontist 79, 867-872. (2009)
31)
Malkoc, S., F.A. Basciftci, M. Nur ve B. Catalbas,“Maxillary and mandibular mesiodistal tooth sizes among different malocclusions in a sample of the Turkish population” Eur J Orthod. 33,592-596 (2011)
32)
Ileri, Z., F.A. Basciftci, S. Malkoc, ve S.I. Ramoglu, “Comparison of the outcomes of the lower incisor extraction, premolar extraction and non-extraction treatments.” Eur J Orthod. 34,681-685 (2012)
33)
Akın, M., ve F.A. Basciftci, “Can white spot lesions be treated effectively?” The Angle Orthodontist 82,770-775 (2012)
34)
Sener, S., N, Unlu, F.A. Basciftci, ve G. Bozdag, “Bilateral geminated teeth with talon cusps: A case report. ” Eur J Dent. 6,440-444 (2012)
35)
Akin, M, S. Aksakalli, F.A. Basciftci, A. Demir, “The effect of tooth bleaching on the shear bond strength of orthodontic brackets using self-etching primer systems.” Eur J Dent 7,55-60 (2013)
36)
Akın, M, O.Y. Ozyılmaz, T. Yavuz, F. Aykent, F.A. Basciftci, “Effect of Nd:YAG laser bleaching and antioxidizing agents on the shear bond strength of brackets.” Photomed Laser Surg. 31,365-70 (2013)
37)
Baka, Z.M., F.A. Basciftci, U. Arslan, “Effects of 2 bracket and ligation types on plaque retention: a quantitative microbiologic analysis with real-time polymerase chain reaction.” Am J Orthod Dentofacial Orthop. 144,260-7 (2013)
38)
Basciftci, F.A., M. Akin, Z. İleri, S. Bayram. “Long-term stability of dentoalveolar, skeletal, and soft tissue changes after non-extraction treatment with self-ligating system” Korean J Orthod. 44,(3), 119-127 (2014)
39)
Akın M., Z.M. Baka, Z. İleri, F.A. Basciftci “Can demineralized enamel surfaces be bonded safely?.” Acta Odontologica Scandinavica. 72,283-9 (2014)
40)
Bayram, S., F.A. Basciftci, E.Kurar, “Relationship between P561T and C422F polymorphisms in growth hormone receptor gene and mandibular prognathism” The Angle Orthodontist 84,803-9 (2014)
41)
Demirtas H.K., M. Akın, Z. Ileri, F.A. Basciftci, “Shear-bond-strength of orthodontic brackets to aged nano-hybrid compositeresin surfaces using different surface preparation” Dent Mater J. 34(1):86-90. (2015)
42)
Herguner A., E.A. Erdur, F.A. Basciftci, S. Herguner “Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in children with traumatic dental injuries” Dent Traumatol. 31(2):140-3 (2015)
43)
Ileri, Z., F.A. Basciftci “Asymmetric rapid maxillary expansion in true unilateral crossbite malocclusion: A prospective controlled clinical study” The Angle Orthodontist 85,245-252 (2015)
44)
Akın M., M.Tezcan, Z.İleri, F.A. Basciftci, “Incidence of white spot lesions among patients treated with self- and conventional ligation systems” Clin Oral Invest 19(6):1501–1506 (2015)
45)
Akin M, Z.M. Baka, Z. İleri, F.A. Basciftci, “Alveolar bone changes after asymmetric rapid maxillary expansion.” The Angle Orthodontist 85,799-805 (2015)
46)
Erdur, E.A., F.A. Basciftci, “Effect of Ti:sapphire laser on shear bond strength of orthodontic brackets to ceramic surfaces.” Lasers Surg Med. 47,512-519 (2015)
47)
Erdur, E.A., F.A. Basciftci, “Effect of Ti:sapphire-femtosecond Laser on the Surface Roughness of Ceramics.” Lasers Surg Med. 47,833-838 (2015)
48)
Akın, M., Y.E. Akgul, Z. Ileri, F.A. Basciftci “Three-dimensional evaluation of hybrid expander appliances: A pilot study” The Angle Orthodontist 86,81-86 (2016)
49)
İleri, Z., Z.M. Baka., M. Akın., S. Apillioğulları, , F.A. Basciftci “Effect of menstrual cycle on orthodontic pain perception: A controlled clinical trial” J Orofac Orthop. 77,168-175 (2016)
50)
Altındiş, S., E. Toy, F.A. Basciftci “Effects of different rapid maxillary expansion appliances on facial soft tissues using three-dimensional imaging.” The Angle Orthodontist 86,590-598 (2016)
51)
Baka, Z.M., M. Akın, Z. İleri, F.A. Basciftci “Effects of remineralization procedures on shear bond strengths of brackets bonded to demineralized enamel surfaces with self-etch systems.” The Angle Orthodontist 86,661-667 (2016)
52)
Yurttadur, G., F.A. Basciftci, K.Ozturk “The effects of rapid maxillary expansion on voice function” The Angle Orthodontist 87,49-55 (2017)

Etiket: Konya Ortodonti, Konya Ortodonti Uzmanı, Konya Ortodontist, Konya Diş Teli, Konya Şeffaf Diş Teli, Konya Görünmez Diş Teli, Konya Ortodonti Fiyatları, Konya Diş Teli Fiyatları, Konya Şeffaf Diş Teli Fiyatları, Konya Görünmez Diş Teli Fiyatları, Konya Ortodonti Tavsiye, Konya Ortodonti Hastaneleri, Konya Ortodontist Fiyatları, Konya Ortodontik Tedavi, Konya Ortodonti Randevu, Diş Teli Fiyatları 2020 Konya, Sadece Üst Diş Teli Fiyatları 2020 Konya, Diş Teli Fiyatları 2020, 18 Yaş Altı Ortodonti Konya,